• Теорія, історія та методологія публічного права
Дашгын Ганберов
доктор философии в области права, преподаватель кафедры прав человека и информационного права Бакинского государственного университета
Скачати PDF версію статті