stecenko v u

Стеценко В. Ю.
Головний редактор

orcid:  0000-0003-3650-4975

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), завідувач кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Україна

Андрійко О.Ф.

orcid:  0000-0002-7507-3090

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, завідувач відділом проблем державного управління та адміністративного права, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Україна

Арістова І. В.

orcid:  0000-0001-9211-3464

Google Scholar Pofile

Доктор доктор юридичних наук, професор (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право) завідувачка кафедри адміністративного та інформаційного права, Сумський національний аграрний університет, Україна

Баймуратов М. О.

Баймуратов М. О.

orcid:  0000-0002-4131-1070

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право), заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий консультант відділу європейського права та міжнародної інтеграції, Інститут законодавства Верховної Ради України, Україна

БЕРЛАЧ А. І.

БЕРЛАЧ А. І.

orcid: 0000-0003-0986-4764

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.07. - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), заслужений юрист України, професор кафедри адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Богатирьов І. Г.

orcid:  0000-0003-4001-7256

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.08 - кримінальне права та кримінологія; кримінально-виконавче право), заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права та кримінології, Університет державної фіскальної служби України, Україна

Доктор юридичних наук ВАВЖЕНЧУК С. Я.

ВАВЖЕНЧУК С. Я.

orcid: 0000-0002-6968-6720

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, доцент (12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення), професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Дніпров О. С.

orcid: 0000-0002-7157-9748

Scopus Pofile

Доктор юридичних наук (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), заступник Керівника Офісу Президента України, Україна

Добковскі Я.

orcid:  0000-0002-2010-4152

Google Scholar Pofile

Габілітований доктор права, професор, завідувач кафедри адміністративного права та науки про адміністрацію Факультету права та адміністрації Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Республіка Польща)

Дорофеєва Л.М.

Дорофеєва Л.М.

orcid:  0000-0002-0585-5927

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, доцент, (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, Ужгородський національний університет, Україна

Журавльов Д. В.

orcid:  0000-0002-2045-9631

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), заслужений юрист України, перший заступник директора, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, Україна

Карабін Т. О.

Карабін Т. О.

orcid:  0000-0002-6538-5269

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, доцент (12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право), завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, Ужгородський національний університет, Україна

Колодій А. М.

orcid:  0000-0002-6647-700X

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.01 та 12.00.02 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; конституційне право), член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, директор навчально-наукового інституту «Юридичний інститут «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

Коломоєць Т. О.

orcid:  0000-0003-1101-8073

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету, Запорізький національний університет, Україна

Копотун І. М.

orcid:  0000-0002-2947-8599

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.08 кримінальне права та кримінологія; кримінально-виконавче право), заслужений юрист України, професор кафедри кримінального права та правосуддя, Міжнародний економіко-гуманітарний університеу імені академіка Степана Дем’янчука, Україна; проректор з міжнародних зв’язків Академії ГУСПОЛ, Чеська Республіка; Віце-Президент Європейського інституту післядипломної освіти, Словацька республіка

Лемак В. В.

orcid:  0000-0002-2903-5560

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень), член-кореспондент Національної академії правових наук України, суддя Конституційного Суду України, Україна

Литвинов О. М.

orcid:  0000-0003-2952-8258

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право), завідувач кафедри кримінального права і кримінології, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

Лук’янець Д. М.

orcid:  0000-0003-1770-9027

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), професор кафедри державно-правових дисциплін, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Україна

Олефір В. І.

orcid:  0000-0002-6432-8537

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), член-кореспондент Національної академії правових наук України, Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України, професор кафедри публічного права Інституту управління і права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

Пєтков С. В.

orcid:  0000-0003-4160-767X

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.01– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), перший проректор з науково-педагогічної роботи, Університет імені Альфреда Нобеля, Україна

Приймаченко Д. В.

orcid:  0000-0001-8504-2450

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), проректор з наукової роботи, Університет митної справи та фінансів, Україна

Савчин М. В.

Савчин М. В.

orcid:  0000-0002-9551-1203

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право), директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права, Ужгородський національний університет, Україна

Сідак М. В.

Сідак М. В.

orcid:  0000-0001-7173-3197

Google Scholar Pofile

Доктор доктор юридичних наук, доцент (12.00.07 – теорія управління, адміністративне право та процес, фінансове право та інформаційне право), професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, Ужгородський національний університет, Україна

Стеценко С. Г.

orcid:  0000-0002-4350-2321

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень), член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, суддя Касаційного адміністративного суду, Верховний Суд, Україна

Хавронюк М. І.

orcid:  0000-0002-1304-9298

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

Чижмарь К.І.

Чижмарь К.І.

orcid:  

Scopus Pofile

Доктор юридичних наук, доцент (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право), заслужений юрист України, директор Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, Україна

Шевченко А. Є.

orcid:  0000-0003-2663-9892

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право), заслужений юрист України, завідувач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права, Університет державної фіскальної служби України, Україна

Юнін О. С. Доктор юридичних наук

Юнін О. С.

orcid:  0000-0003-4846-2573

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), директор навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Україна

Ярмиш Н. М.

orcid:  0000-0002-3139-4458

Google Scholar Pofile

Доктор юридичних наук, професор (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право), старший викладач відділу підготовки прокурорів з проблем кваліфікації кримінальних правлпорушень, Національна академія прокуратури України, Україна

Васечко Л. О.
Відповідальний секретар журналу

orcid: 0000-0002-8312-9250

Google Scholar Pofile

Кандидат юридичних наук (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень), доцент кафедри галузевих юридичних дисциплін, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, Україна