НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ПУБЛІЧНЕ ПРАВО"

Заснований в 2011 році.

Видається щоквартально.

Cвідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24767-14707ПР від 19.02.2021

ISSN: Print 2306-9082; Online 2709-1198

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) журнал внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України у галузі юридичних наук (081 – Право, 293 – Міжнародне право).

З 2014 року індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (Варшава, Польща).

Усім статтям присвоюється DOI (Digital Object Identifier) з префіксом 10.37374.

ukr-poshta-480