• Теорія, історія та методологія публічного права
Олексій Волохов
ORCID: 0009-0007-7559-3567
кандидат юридичних наук, докторант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2023-51-17