• Теорія, історія та методологія публічного права
Лідія Вдовічена
ORCID: 0000-0002-2184-0119
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2023-51-16