• Адміністративне право і процес
Анатолій Терлецький
ORCID: 0009-0000-4767-9768
аспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2023-51-8