• Рецензії
Василь Лемак
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя Конституційного Суду України
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2023-49-14