• Теорія, історія та методологія публічного права
Наталія Пархоменко
ORCID: 0000-0002-5870-9261
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2023-49-12