• Кримінальне право і процес
Тетяна Лисько
ORCID: 0000-0002-0550-5740
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Національного авіаційного університету
Інна Шпак
ORCID: 0009-0001-9620-3886
здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня юридичного факультету Національного авіаційного університету
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2023-49-9