• Міжнародне публічне право
Надія Максіменцева
ORCID: 0000-0001-7774-1948
доктор юридичних наук, доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного адміністрування та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2023-49-6