• Кримінальне право і процес
Максим Моісеєв
ORCID: 0000-0001-7060-1926
аспірант заочної форми навчання відділу докторантури та ад’юнктури кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2022-48-19