• Кримінальне право і процес
Андрій Воронцов
ORCID: 0000-0002-4319-6192
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2022-48-16