• Адміністративне право і процес
Пєтков Валерій
ORCID: 0000-0003-4310-5876
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем запобігання кримінальним правопорушенням Донецького державного університету внутрішніх справ
Пєтков Сергій
ORCID: 0000-0003-4160-767X
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2022-48-9