• Адміністративне право і процес
Віктор Олефір
ORCID: 0000-0002-6432-8537
доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2022-48-8