• Адміністративне право і процес
Лілія Андрущенко
ORCID: 0000-0002-6621-0842
кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2022-48-4