• Адміністративне право і процес
Вікторія Локтіонова
ORCID: 0000-0001-6752-9804
кандидат юридичних наук, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Євгенія Запорожець
ORCID: 0000-0002-7548-7947
студентка третього курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2022-46-5