• Кримінальне право і процес
Володимир Мисливий
ORCID: 0000-0001-8950-4237
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Софія Невечера
ORCID: 0000-0003-1928-2602
студентка третього курсу факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2022-45-5