• Конституційне право
Григорій Берченко
ORCID: 0000-0002-0365-9009
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Олександра Кисельова
ORCID: 0000-0002-8371-4791
студентка другого (магістерського) рівня вищої освіти Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2021-44-1

Зміст №44

ukr-poshta-480