• Кримінальне право і процес
Анастасія Антонюк
ORCID: 0000-0001-8916-3575
доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби України
Богдана Андрощук
ORCID: 0000-0003-2970-8961
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету державної фіскальної служби України
Катерина Горобченко
ORCID: 0000-0003-1960-2792
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету державної фіскальної служби України
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.32782/2306-9082/2020-40-9

Зміст №40

ukr-poshta-480