• Теорія, історія та методологія публічного права
Костянтин Красовський
аспірант кафедри теорії та історії держави і права Університету «Крок»
Скачати PDF версію статті