• Теорія, історія та методологія публічного права
Володимир Скрипник
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Скачати PDF версію статті