• Теорія, історія та методологія публічного права
Олексiй Колодiй
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ
Скачати PDF версію статті