• Теорія, історія та методологія публічного права
Наталія Пархоменко
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України
Скачати PDF версію статті