• Адміністративне право і процес
Олександр Кулешов
доктор юридичних наук, доцент, в.о. завідуючого кафедpи деpжавно-пpавових дисциплін Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)
Елла Кулешова
старший викладач кафедpи спеціально-пpавових дисциплін Донецького державного університету управління (м. Маpіуполь)
Скачати PDF версію статті