• Теорія, історія та методологія публічного права
Микола Криса
здобувач НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
Скачати PDF версію статті