• Теорія, історія та методологія публічного права
Ярослав Петруненко
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія»
Скачати PDF версію статті