• Трудове право і право соціального забеспечення
Микола Іншин
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Скачати PDF версію статті