• Конституційне право
Василь Копча
кандидат юридичних наук, докторант кафедри теорії та історії держави і права Ужгородського національного університету
Василь Лемак
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри теорії та історії держави і права Ужгородського національного університету
Скачати PDF версію статті