• Конституційне право
Анатолій Селіванов
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України
Скачати PDF версію статті