• Вітаємо!
Олександр Скрипнюк
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України
Скачати PDF версію статті