• Теорія, історія та методологія публічного права
Надія Щербак
доктор історичних наук, професор, професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
Скачати PDF версію статті