• Теорія, історія та методологія публічного права
Валерій Солдатенко
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Скачати PDF версію статті