• Теорія, історія та методологія публічного права
Петро Рабінович
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка
Скачати PDF версію статті