• Трудове право і право соціального забеспечення
Микола Іншин
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Скачати PDF версію статті