• Рецензії
Семен Стеценко
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор журналу «Публічне право»
Скачати PDF версію статті