• Теорія, історія та методологія публічного права
Олександр Світличний
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України
Владислав Сулім
аспірант Науково-дослідного інституту публічного права
Скачати PDF версію статті