• Фінансове право
Андрій Ковальчук
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя Державного університету інфраструктури та технологій
Семен Стеценко
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету
Скачати PDF версію статті