• Трудове право і право соціального забеспечення
Валерій Солдатенко
Доктор історичних наук, професор, член-кореспонлент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.37374/2019-33-20

Зміст №33

ukr-poshta-480