• Теорія, історія та методологія публічного права
Петро Рабінович
Доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
Скачати PDF версію статті
DOI: 10.37374/2019-33-19

Зміст №33

ukr-poshta-480