• Наукове життя
Дмитро Лученко
Доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Марина Бєлікова
Кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративно права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Скачати PDF версію статті

Розвиток доктрини адміністративного права можна наректи науковим підґрунтям динамічного розвитку України як незалежної, суверенної та демократичної країни. Актуальні питання адміністративного права сьогодення зумовлені євроінтеграційними процесами,  внутрішньодержавним запитом на зміну моделі державного управління. Виклики, що є на часі потребують змістовного та ґрунтовного вирішення, перш за все, у наукових колах. Майданчиком для їх пошуку стала Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р. С. Павловського)», що проходила в межах ІІI Харківського міжнародного юридичного форуму.

Організаторами конференції виступили кафедри адміністративного права, адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України, Центр політико-правових реформ,  громадська організація «Асоціація фахівців адміністративного права» та громадська організація «Європейський центр верховенства права».

У конференції взяли участь перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Битяк, професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Наталія Матюхіна, голова ГО «Асоціація фахівців адміністративного права»,  народний депутат Верховної Ради ІІ і ІІІ скликання, засновник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, декан юридичного факультету Запорізького національного університету Тетяна Коломоєць, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Ольга Андрійко, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, експерт Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук, директор платформи громадської співучасті ManaBalss.lv (Латвія) Імантс Брейдакс, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Семен Стеценко, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова ГО «Європейський центр верховенства права» Дмитро Лученко та провідні нау-ковці-адміністративісти з вищих навчальних закладів, практикуючі юристи та студенти.

кафедра адміністративного права, адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У вітальному слові перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Битяк зазначив, що формуючи сучасну доктрину адміністративного права, не можемо не вшанувати пам’ять наших учителів, які свого часу заклали підвалини сучасного розвитку адміністративно-правової науки. Завдяки своїм фундаментальним дослідженням та відповідальному ставленню до дорученої справи, наукової й просвітницької діяльності вони стали взірцем для вчених багатьох поколінь. Для правознавців не лише Харківської школи, а й усієї України таким взірцем є Рафаїл Семенович Павловський – учений, викладач, людина з високим моральними якостями, учасник Другої світової війни. Рафаїл Семенович є автором понад 100 наукових праць. Під його керівництвом було підготовлено та захищено 18 кандидатських дисертацій. Конференція, присвячена пам’яті Р. С. Павловського, зібрала з різних куточків України науковців, які просувають уперед науку адміністративного права та опікуються її розвитком.

Серед тем, які обговорювалися учасниками, були: питання новітньої доктрини адміністративного права;  напрямки оновлення стратегії протидії корупції та адміністративно-правових способів підвищення ефективності антикорупційної політики;  питання трансформації антикорупційних обмежень та інших способів забезпечення доброчесності у сфері публічно-владних відносин;  проблеми функціонування інституту електронних петицій як прогресивного механізму взаємодії приватної особи з суб’єктами публічно-владних повноважень, напрями його вдосконалення з урахуванням зарубіжного досвіду; проект Закону України «Про адміністративну процедуру», проект Закону України «Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади» та ін.

питання новітньої доктрини адміністративного права

Наталія Матюхіна у своєму виступі окреслила актуальні питання адміністративного права, серед них питання розуміння публічного адміністрування,  публічного управління та державного управління, а також їх розмежування.

Ігор Коліушко представив на розгляд учасників конференції Проект Закону України «Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади», яким встановлюється 16 сфер компетенції Кабінету Міністрів України і приблизно 80 підсфер у них, а всі питання державної політики розподілені між міністерствами та їхніми директоратами.  Прийняття  цього проекту Закону надало б можливість позбавити Уряд величезної кількості невластивих адміністративних повноважень, та сформувати ефективний уряд та систему органів виконавчої влади.

Не менш важливим, в аспекті трансформації відносин держави та громадянина, є запровадження в Україні єдиної процедури прийняття адміністративних актів суб’єктами публічної адміністрації. Така єдина процедура знайшла своє відображення в проекті Закону України «Про адміністративну процедуру», який був розроблений Віктором Тимощуком та Центром політико-правових реформ. Основні положення цього проекту були презентовані на конференції, де учасники жваво дискутували про доцільність запровадження загальної адміністративної процедури.

При обговоренні питань трансформації антикорупційних обмежень та інших способів забезпечення доброчесності у сфері публічно-владних відносин Тетяна Коломоєць представила колективну монографію, видану у Європейському Союзі  «The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine)».

Проект Закону України-Про електронні петиції

Також у межах конференції було вперше презентовано Проект Закону України «Про електронні петиції», розробником якого є Дмитро Лученко. Особливу актуалізацію питанню розвитку цього інструменту електронної демократії надає обраний курс країни на якнайшвидшу діджиталізацію та спрощення адміністративних процедур, дієвий механізм комунікації громадян із владою, а також на управління громадянами державними справами.

Проблеми функціонування інституту пов'язані з недосконалою законодавчою базою, необов’язко-вістю  петицій, незрозумілим інтерфейсом веб-сайтів, на якому розміщуються петиції, відсутністю запобіжників «троллінгових» петицій, механізму попередження та недопущення «розмивання голосів» (до прикладу,  влітку 2018 років зареєстровано 17 петицій стосовно розмитнення автомобілів) та ін.  Всі ці проблеми однозначно потребують вирішення на законодавчому рівні, що й зумовило підготовку Проекту Закону України «Про електронні петиції».

Асоціація фахівців адміністративного права

Завершився науковий захід зборами ГО «Асоціація фахівців адміністративного права», на якому новим Головою було обрано Дмитра Лученка, а заступником Голови – Тетяну Коломоєць, визначено новий склад Правління та Ревізійної комісії.

DOI: 10.37374/2019-35-19

Зміст №35

ukr-poshta-480