Журнал «Публічне право» – фахове періодичне (щоквартальне) юридичне видання. Засноване у 2011 р.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) журнал внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України у галузі юридичних наук (081 – Право, 293 – Міжнародне право).

Метою видання є опублікування авторських матеріалів науково-теоретичного та практичного характеру, узагальнення судової, правореалізаційної  та правозастосовної діяльності з метою розвитку української національної юридичної науки та практики, удосконалення чинного законодавства.

На сторінках видання публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з: актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід; практики Європейського суду з прав людини, Конституційного, Верховного та міжнародного комерційного арбітражу, третейських судів; огляди подій наукового життя та досвід юридичної освіти в Україні; рецензії наукових, науково-практичних та навчальних праць з юридичної тематики.

Цільова аудиторія: науковці у сфері юриспруденції, практичні працівники юридичної галузі, аспіранти, студенти юридичних вищих навчальних закладів тощо.

Тематика: згідно з галуззю «Юридичні науки» за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 293 Міжнародне право.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.