• Актуальні проблеми протидії злочинності в умовах транзитивного суспільства
Михайло Кумановський
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Національного авіаційного університету
Андрій Кузьмін
студент Національного авіаційного універсітету
Скачати PDF версію статті